Anbefaling om meningokokkvaksinering

Folkehelseinstituttet har (i dag) oppdatert sin informasjon når det gjelder meningokokkvaksinering. Nå anbefales vaksinasjon til alle mellom 17 og 19 år.

Se Folkehelseinstituttet