Februar (2019) – Anbefalt regime for preeksponeringsvaksinasjon (forebyggende)med rabiesvaksine:

Anbefalt regime for preeksponeringsvaksinasjon (forebyggende)med rabiesvaksine:
Tidligere har man måtte gi 3 doser forebyggende rabiesvaksine.
WHO oppdaterte i 2018 sine råd om rabiesvaksinering, og de norske anbefalingene er revidert i tråd med disse (1). Anbefalt regime for preeksponeringsvaksinasjon består nå av to doser med et intervall på minst 7 dager.