Generell vaksinasjon

DTP/Polio: Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Folkehelseinstituttet anbefaler alle voksne å ta oppfriskningsvaksine mot DTP/Polio dvs difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert 10. år. For å opprettholde beskyttelse mot de aktuelle sykdommene trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder.

Følgende vaksiner er aktuelle

Boostrix (DTP)/ Polio og Boostrix (DTP). Du vil få tilbud om denne vaksinen dersom du er født etter 1950 og ble vaksinert mot de aktuelle sykdommene som barn.
Tetravac. Denne vil du få tilbud om som er født før 1950 og ikke har fått vaksiner mot de aktuelle sykdommene i voksen alder. Da trenger du 3 doser satt i løpet av et år.

Stivkrampebeskyttelse etter sårskade

– kombinasjonsvaksine med kikhostevaksine anbefales.
Den høye forekomsten av kikhoste i Norge gjør at Folkehelseinstituttet anbefaler kombinasjonsvaksinen DTP/Polio, som også inneholder kikhostekomponenten, til alle som skal ha vaksine mot stivkrampe i forbindelse med sårskade.

Rotavirusvaksine

Rotavirus er årsak til om lag halvparten av diaretilfeller hos barn under 5 år. Rotavirus er utbredt både i vestlige land og utviklingsland. Viruset smitter gjennom forurenset mat og vann og kan smitte fra person til person, ved kontakt og gjennom luften.
Vaksinen mot rotavirus inngår i vaksinasjonsprogrammet.

Denne vaksinen ble en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009 – for alle jenter på 7. klassetrinn. 3 doser er nok til å oppnå beskyttelse. Disse skal settes i løpet av et år. Varigheten på beskyttelsen er 5 – 6 år. Det er usikkert hvor lenge vaksinen beskytter, om det er behov for oppfriskningsdose senere i livet.
HPV- vaksine anbefales til jenter og unge kvinner opp til 45 år. En av de tilgjengelige HPV – vaksinene er godkjent for gutter i alderen 9 – 15 år og kan være aktuell ved spesiell risiko for HPV – assosiert kreft.
Siden HPV – vaksinen virker forbyggende, gir den best effekt når den gis før seksuell debut, men det er ikke farlig å ta vaksinen for personer som allerede er smittet med HPV.

Vaksine mot pneumokokksykdom

Pneumovax egner seg best til voksne og til litt eldre personer. Den anbefales spesielt til personer med visse medisinske tilstander som:

  • manglende miltfunksjon, HIV – infeksjon eller annen immunsvikttilstand, alvorlig hjerte- og lungesykdom, tidligere gjennomgått alvorlig pneumokokksykdom eller økt risiko for alvorlig pneumokokksykldom, mm.

Og til

  • personer over 65 år

 

Skogflåttencephalitt (TBE)

Skogflåttencephalittvaksine (Tico Vac og Encepur) anbefales til personer som oppholder seg i skog og mark der det er risiko for smitte med TBE – virus. Det kom nye anbefalinger for områder der man anbefaler vaksinering sesongen 2011. De siste anbefalinger kan man følge med på Folkehelseinstituttets nettside. Sykdommen forekommer mange steder i Europa, bl.a vestkysten av Sverige, men har de senere årene etablert seg i kystområdene i Vestfold, Telemark, Vest– og Aust -  Agder.

Om du er mye ute i skog/mark, løper orientering evt går fotturer eller ligger i telt der smittefaren er stor, anbefales det å vaksinere seg. Om du er skogsarbeider eller landbruksarbeider i slike områder, bør du vurdere å vaksinere deg.

Grunnvaksineringen består av 3 doser, hvor 2 settes første året med 1 – 3 måneders mellomrom.
3. dose settes året etter, før sesongen. Så må man fylle på en dose etter 3 år, og deretter hvert 5. år. Personer over 50 år bør få påfylling hvert 3. år.

Vaksine mot vannkopper

Denne vaksinen er aktuell for personer som har en grunnsykdom som øker risikoen for å bli alvorlig syk av vannkopper, har nærkontakt med personer i risikogruppen og voksne som ikke har hatt vannkopper.
Om du skal bosette deg i USA, forlanger enkelte stater at denne vaksinen er satt på barn som skal begynne i barnehage/ skole.
Vaksinen (Varilrix) består av en dose for personer under 12 år, og 2 doser med minst 6 ukers intervall for personer over 12 år.