(Januar 2017) Gulfeberutbrudd i Brasil

Risikoen for at reisende til Brasil kan bli smittet anses som svært liten, og gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til landet.