HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot HPV frem til 2018 (fra 22.juni 2016).

Ta kontakt med kommunehelsetjenesten for mer informasjon.