Internasjonalt gulfebersertifikat er nå gyldig livet ut

Fra 26.juli 2016 slo WHO fast at gulfebervaksinasjon gir livslang beskyttelse mot sykdommen. Tidligere var gyldighetstiden 10 år. Endringen har tilbakevirkende kraft og alle gulfebersertifikat er gyldig livet ut.