Nye råd om poliovaksinasjon ved opphold i land med utbrudd av polio

For ytterligere å forebygge spredning av polio gir norske helsemyndigheter reiseråd om poliovaksinasjon før opphold i landene nevnt ovenfor, og særlig ved opphold i mer enn fire uker.

Les mer her.