Priser

Konsultasjonspris:

Resept / sendt hjem: kr 100,-

Voksen 1. gang 400,-
Voksen 2. gang 300,-
Under 16 år 250,-
Studenter 275,-
Familiekonsultasjon 750,-
For familie mer enn 4 stk 100,- pr person
Tillegg etter kl 1700: 80,- pr person
Resept 50,-
Utskrift av nytt vaksinasjonskort 100,-
Guard myggmelk/spray 200,-

 

Reisevaksine priser:

Priser pr 10.03.2021.
Selvkost er Folkehelseinstituttets utsalgspris. Den inkluderer mva. og legemiddelavgift. Vaksinasjonsklinikkens utgift til arbeid og utstyr kommer i tillegg for hver vaksine som blir gitt med kr. 140,-

Selvkost

Honorar

Pris

Difteri, tetanus, kikhoste og polio – Boostrix Polio, Repevax og Tetravac 340,- 140,- 480,-
Gulfeber 480,- 140,- 620,-
Fritagelsesattest for gulfebervaksine 150,-
Hepatitt A – voksen 410,- 140,- 550,-
Hepatitt A – barn 260,- 140,- 400,-
Hepatitt B – voksen 230,- 140,- 370,-
Hepatitt B – barn 170,- 140,- 310,-
Hepatitt A og B – Twinrix – voksen 570,- 140,- 710-
Hepatitt A og B – Twinrix – barn 400,- 140,- 540,-
Humant papillomavirus/HPV – Gardasil 1240,- 140,- 1380,-
Humant papillomavirus/HPV – Gardasil 9 1390,- 140,- 1540,-
Influensa 200,-
Japansk encephalitt. Ixiaro 900,- 140,- 1040,-
Kolera / Etec diare – Dukoral 1 dose 250,- 140,- 390,-
                                 Dukoral 2 doser 470,- 140,- 610,-
Meningokokk A+C+W+Y Nimenrix/Menveo 400,- 140,- 540,-
Meningokokk B – Bexero 1000,- 140,- 1140,-
MMR – meslinger, kusma og røde hunder 100,- 140,- 240,-
Poliomyelitt – basis 210,- 140,- 350,-
Pneumokokk/Pneumovax 23 360,- 140,- 500,-
Pneumokokk/Prevenar 760,- 140,- 900,-
Rabies ( hundegalskap ) Verorab 540,- 140,- 680,-
Rabies Rabipur 530,- 140,- 670,-
Skogflåttencefalitt ( TBE ) Voksen 380,- 140,- 520,-
Skogflåttencefalitt ( TBE ) Barn 350,- 140,- 490,-
Tetanus ( stivkrampe ) basis 65,- 140,- 205,-
Typhim Vi 210,- 140,- 350,-
Tyfoid /Vivotif 225,- 140,- 365,-
Varicella ( vannkopper ) 570,- 140,- 710,-
VarilrixHerpes Zoster (Zostavax) 1450,- 140,- 1590,-
Viatim 560,- 140,- 700,-