Priser

Konsultasjonspris:

Resept / sendt hjem100,-

Voksen 1. gang 350,-
Voksen 2. gang 275,-
Under 16 år 200,-
Studenter 275,-
Familiekonsultasjon 700,-
For familie mer enn 4 stk 100,- pr person
Tillegg etter kl 1700: 80,- pr person
Resept 50,-
Utskrift av nytt vaksinasjonskort 100,-
Guard myggmelk/spray 200,-

 

Reisevaksine priser:

Priser pr 18.04.2018.
Selvkost er Folkehelseinstituttets utsalgspris. Den inkluderer mva. og legemiddelavgift. Vaksinasjonsklinikkens utgift til arbeid og utstyr kommer i tillegg for hver vaksine som blir gitt med kr. 140,-

Selvkost

Honorar

Pris

Difteri – basis 165,- 140,- 305,-
Difteri og tetanus (stivkrampe ) – booster 90,- 140,- 230,-
Difteri, tetanus og kikhoste – Boostrix 165,- 140,- 305,-
Difteri, tetanus, kikhoste og polio – Boostrix Polio 300,- 140,- 440,-
Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio – Repevax 310,- 140,- 450,-
Difteri, tetanus, kikhoste og polio – Tetravac – basis
(kun til sårskade)
305,- 140,- 445,-
Gulfeber 480,- 140,- 620,-
Fritagelsesattest for gulfebervaksine 150,-
Hepatitt A – voksen 410,- 140,- 550,-
Hepatitt A – barn 260,- 140,- 400,-
Hepatitt B – voksen 230,- 140,- 370,-
Hepatitt B – barn 170,- 140,- 310,-
Hepatitt A og B – Twinrix – voksen 520,- 140,- 660-
Hepatitt A og B – Twinrix – barn 360,- 140,- 500,-
Humant papillomavirus/HPV – Gardasil 1240,- 140,- 1380,-
Humant papillomavirus/HPV – Gardasil 9 1390,- 140,- 1540,-
Influensa 200,-
Japansk encephalitt. Ixiaro 820,- 140,- 960,-
Kolera / Etec diare – Dukoral 1 dose 250,- 140,- 390,-
                                 Dukoral 2 doser 450,- 140,- 590,-
Meningokokk A+C+W+Y Nimenrix 400,- 140,- 540,-
Meningokokk A+C+W+Y Menveo 400,- 140,- 540,-
MMR – meslinger, kusma og røde hunder 100,- 140,- 240,-
Poliomyelitt – basis 210,- 140,- 350,-
Pneumokokk/Pneumovax 23 360,- 140,- 500,-
Pneumokokk/Prevenar 700,- 140,- 840,-
Rabies ( hundegalskap ) Verorab 540,- 140,- 680,-
Rabies Rabipur 530,- 140,- 670,-
Skogflåttencefalitt ( TBE ) Voksen 340,- 140,- 480,-
Skogflåttencefalitt ( TBE ) Barn 330,- 140,- 470,-
Tetanus ( stivkrampe ) basis 65,- 140,- 205,-
Typhim Vi 210,- 140,- 350,-
Tyfoid /Vivotif 225,- 140,- 365,-
Varicella ( vannkopper ) 570,- 140,- 710,-
VarilrixHerpes Zoster (Zostavax) 1450,- 140,- 1590,-
Viatim 560,- 140,- 700,-