(september 2017) WHO melder fortsatt om tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere land

WHO krever at land som har stor risiko for å eksportere poliovirus skal tilby poliovaksine til alle som reiser ut fra følgende land: Afganistan, Pakistan og Nigeria. For å hindre at du tar med deg smitte ut av disse landene, må du ha fått en poliovaksine mellom 4 uker og 12 mnd før du forlater disse landene.
Jfr http://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/om-polio-og-reise/